​Sáng ngày 23/4/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020 và quý I năm 2021 tại Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Lê Hữu Thiện – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Viễn Cao Thương – Phó Phòng Nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai; đồng chí Lê Minh Giang – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Định Quán; cùng cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Định Quán, Ban Thường vụ Hội nông dân xã Thanh Sơn và 25 tổ trưởng tổ vay vốn do Hội Nông dân xã quản lý.

    Đồng chí Lê Hữu Thiện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi kiểm tra ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội huyện tại xã Thanh Sơn Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai và quản lý hoạt động nhận ủy thác tại địa phương; các hoạt động nâng cao chất lượng dư nợ ủy thác; chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm vay vốn; việc phối hợp xử lý các trường hợp nợ quá hạn; sổ sách, chứng từ theo dõi sử dụng phí ủy thác; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi; đôn đốc trả nợ gốc đến hạn và thu lãi hàng tháng; công tác phối hợp thu hồi nợ quá hạn; bình xét hộ vay và ghi chép các biểu mẫu theo quy định; công tác giúp đỡ Hội viên nông dân nghèo, cận nghèo thoát nghèo qua hiệu quả sử dụng vốn vay… Hiện Hội Nông dân xã Thanh Sơn có 25 tổ tiết kiệm vay vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội; lũy kế đến nay đã bình xét cho 1.219 hộ vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy, tình hình quản lý nguồn vốn tương đối hiệu quả; các đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chính quyền cùng cấp để triển khai thực hiện; công tác bình xét cho vay vốn được tiến hành công khai, dân chủ, đúng đối tượng; sau giải ngân, cán bộ Hội đã kịp thời kiểm tra, thẩm định nguồn vốn của hộ vay, đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả sử dụng vốn; việc thu chi phí ủy thác được thực hiện theo đúng Quy chế, các loại vốn vay sử dụng đúng mục đích, có nhiều hộ đã phát huy tốt việc sử dụng vốn vay vào kinh doanh phát triển kinh tế, không có trường hợp nào sử dụng vốn sai mục đích, chiếm dụng vốn… Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả nợ, gốc lãi đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong tổ chức Hội. Bên cạnh đó phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện kiểm tra giám sát theo kế hoạch, tăng cường vai trò giám sát, quản lý vốn, nêu gương các hội viên điển hình làm kinh tế giỏi, hiệu quả được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Vũ Nam 

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ