Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về thành lập các chốt liên ngành kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là các chốt), bắt đầu hoạt động từ 0 giờ ngày 02/6/2021. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ trì trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện. Theo đó, từ lúc 20 giờ ngày 01/6/2021 đến 05 giờ ngày 02/6/2021, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xuyên đêm công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị và động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cấp tỉnh.

  Kiểm tra, chỉ đạo tại chốt Quốc lộ 56, xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ. Tại các chốt được kiểm tra, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo giải quyết ngay một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế phát sinh, đồng thời động viên CBCS và các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 từ vùng dịch sang địa bàn tỉnh. Thay mặt lực lượng tham gia, các đồng chí Tổ trưởng hứa quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh giao. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Một số hình ảnh kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát:

  Thanh Bình

  Nguồn: congan.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ