Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa yêu cầu lực lượng Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện. Cùng với đó, các đơn vị quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố kiểm tra việc kẻ vạch sơn, cắm biển báo giao thông đường bộ tại các vị trí đã được Sở cấp phép tạm thời trông giữ phương tiện dưới lòng đường, gầm cầu theo đúng quy định; kịp thời báo cáo về Sở khi phát hiện các hành vi vi phạm và đề xuất phương án giải quyết.

    Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các đơn vị chức năng định kỳ ngày 20 hằng tháng phải báo cáo về Sở kết quả kiểm tra, giám sát. Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trông giữ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động trông giữ tạm thời phương tiện giao thông và các nội dung đã được quy định trong giấy phép do Sở cấp về vị trí, kích thước vạch sơn của sơ đồ kèm theo giấy phép, vị trí lắp đặt biển báo hiệu, biển niêm yết giá dịch vụ trông giữ… Giấy phép phải để tại điểm trông giữ phương tiện và xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra của các lực lượng chức năng liên quan. Nguồn: Hà Nội mới

     


    Bản đồ

    bản đồ