sáng ngày 26/3/2021, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm xem xét, thảo luận đánh giá báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động và khen thưởng đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, từ đó, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026.

  Đại biểu tham​ gia phát biểu thảo luận tại kỳ họp

   Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ theo luật định; khẳng định rõ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đã nỗ lực cố gắng cùng UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; bàn và quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

  Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các đại biểu HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng đối với 15 tổ chức và 35 đại biểu HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của các tổ chức, của cá nhân từng đại biểu trong nhiệm kỳ qua.

  Lê Lài

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ