Ngày 10/5/1958, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, Ủy ban Kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng bảo vệ nội bộ ra khỏi lực lượng chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan trực thuộc Bộ Công an. Kể từ đó đến nay, ngày 10/5 hằng năm được lấy là ngày truyền thống của lực lượng an ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) của lực lượng Công an nhân dân. Với bề dày lịch sử 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANCTNB qua các thời kỳ đã gặt hái được rất nhiều chiến công, luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại tỉnh nhà. Trải qua nhiều lần thay đổi về mô hình, cơ cấu, tổ chức, bộ máy, dù ở thời điểm nào, lực lượng ANCTNB Công an Đồng Nai luôn nêu cao tinh thần kiên định, vững vàng, trung thành, mưu trí, sáng tạo; luôn trên tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

  Đoàn đại biểu đảng bộ cơ sở Phòng ANCTNB dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Công an tỉnh Cấp ủy, Lãnh đạo Phòng ANCTNB luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nhất là cán bộ trẻ, công tác phát triển đảng viên mới; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên, tổ hội phụ nữ; tập trung công tác định hướng giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, thực hiện hưởng ứng phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

  Đảng bộ cơ sở Phòng ANCTNB tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  Lãnh đạo Phòng ANCTNB chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác của đơn vị năm 2020 Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng ANCTNB đã chủ động nghiên cứu để tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động bám sát tình hình thực tế, phù hợp với bối cảnh ở địa phương. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ đối với Công an nhân dân; bảo đảm các phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong là chính”, “Phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định” trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng tổ chức bộ máy chính quy, tinh nhuệ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động chính trị của đơn vị Luôn chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp Công an tỉnh đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chủ công trên mặt trận thầm lặng này. Tham mưu ban hành, triển khai các phương án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp có tác động, ảnh hưởng đến nội bộ và dư luận quần chúng, không để hình thành, lan rộng, trở thành điểm nóng gây phức tạp về ANTT. Quán triệt nguyên tắc an ninh chủ động, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh đấu tranh, giải quyết với các hoạt động phức tạp liên quan đến ANCTNB, không để bị động, bất ngờ. Trong năm 2020, Phòng ANCTNB với vai trò thường trực Tiểu ban ANTT đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, góp phần vào thành công chung của Đại hội, được các cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chủ động nắm tình hình trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế thù địch, phối hợp với các cơ quan chức năng mở nhiều đợt kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa, góp phần bảo đảm an toàn các lễ hội truyền thống, các khu di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao trên địa bàn. Đã tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác báo chí xuất bản, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội. Chủ động tham mưu cho các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chủ động đấu tranh phản bác với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, đã trực tiếp đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng cơ hội chính trị ở các địa phương khác móc nối với các đối tượng trong tỉnh, đã vô hiệu hóa các hoạt động chống đối với một số đối tượng xấu. Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động xã hội, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả việc làm và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; chủ động thông tin, định hướng tuyên truyền về sự nỗ lực, đoàn kết của toàn dân, toàn quân ta trong phòng, chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài lực lượng kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19, phòng ngừa hiệu quả trong giai đoạn đầu chống dịch. Với những thành tích đạt được, năm 2020 đơn vị vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 05 Bằng khen cho tập thể đơn vị và 05 Bằng khen đối với cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND năm 2018 – 2019; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19… trong sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đặc biệt năm 2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ được Lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao và ghi nhận thành quả, tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 06 lượt tập thể, 16 cá nhân được các cấp khen thưởng. Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ ANCTNB có nhiều thuận lợi nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Nhiệm vụ công tác bảo vệ ANCTNB trở nên cấp bách và nặng nề hơn bao giờ hết. Trước hết là tập trung tham mưu đảm bảo tổ chức an toàn và thành công Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lực lượng Công an tham gia bảo vệ Ngày bầu cử không chỉ thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải nắm vững và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Phạm Hùng 

  Nguồn: ubmttq.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ