TTĐT – UBND tỉnh vừa có Công văn số 5198/UBND-KGVX gửi các Sở Y tế; Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thành phố và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các công ty, doanh nghiệp.

    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (bên phải) trong một đợt kiểm tra tình hình chống dịch Covid-19 tại một nhà máy sản xuất ở KCN Amata Trong công văn nêu rõ, qua kiểm tra tại các công ty, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn một số hạn chế như: Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc chưa có nội dung cụ thể cần thực hiện; chưa làm rõ nhu cầu về trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Một số cán bộ, nhân viên làm công tác y tế tại công ty, doanh nghiệp chưa được tập huấn về trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; chưa bố trí phòng cách ly y tế tạm thời tại nơi làm việc hoặc có nhưng chưa đúng quy định; chưa phân công người kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, số điện thoại để liên hệ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, người đứng đầu các công ty, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; hàng tháng nghiêm túc thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại công ty, doanh nghiệp và thường xuyên cập nhật trên bản đồ an toàn Covid-19 theo quy định. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch. Cài đặt ứng dụng truy vết Bluzone và thường xuyên bật bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để phát sinh dịch bệnh tại các công ty, doanh nghiệp do lơ là, chủ quan, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố triển khai đến công ty, doanh nghiệp, cơ sở lao động thuộc trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, các sở, ngành chức năng, các địa phương liên quan có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện; hàng tháng (trước ngày 25) báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh thông qua Sở Y tế. Giao Sở Y tế – Thường trực Ban chỉ đao phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai theo dõi việc triển khai thực hiện; làm đầu mối, hướng dẫn chuyên môn và tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh. Quốc Khánh 

    Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ