Nhằm thực hiện tốt công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa phối hợp UBND phường Bửu Long đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn. ​Tại hội nghị, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa đã báo cáo tóm tắt chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch, công bố bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Biên Hòa trên địa bàn phường Bửu Long. Theo quy hoạch, toàn phường có 39 công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tập trung chủ yếu khai thác tốt tiềm năng đất đai, phục vụ cho xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương. Trên cơ sở đó, hệ thống chính trị phường và nhân dân đã tham gia ý kiến, tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, cũng như giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường đạt hiệu quả; qua đó kiến nghị điều chỉnh quy hoạch các văn phòng khu phố chưa phù hợp với quy hoạch để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, công bố công khai phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thời gian triển khai để người dân hiểu và thực hiện.

  Nhật Linh

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

   

   


  Bản đồ

  bản đồ