Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom đã ban hành thông báo lịch tiếp dân 6 tháng đầu năm 2021 của các đại biểu HĐND tỉnh như sau: ​ 1. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom, Tổ trưởng Tổ đại biểu trực tiếp công dân vào các ngày: 14/01/2021 và 10/6/2021. 2. Bà Giang Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu trực tiếp công dân vào các ngày: 28/01/2021 và 22/4/2021. 3. Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Thành viên Tổ đại biểu trực tiếp công dân vào các ngày: 04/02/2021 và 06/5/2021. 4. Bà Lưu Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thành viên Tổ đại biểu trực tiếp công dân vào các ngày: 25/02/2021 và 20/5/2021. 5. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành viên Tổ đại biểu trực tiếp công dân vào các ngày: 11/3/2021 và 08/4/2021. 6. Bà Vũ Thị Minh Châu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Thành viên Tổ trực tiếp công dân vào các ngày: 25/3/2021 và 24/6/2021. * Thời gian trực tiếp dân bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. * Địa điểm tiếp dân: Tại Phòng tiếp dân UBND huyện Trảng Bom. Trên cơ sở lịch tiếp công dân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom đã đề nghị Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Trảng Bom tạo điều kiện và phân công thành phần phối hợp tham gia tiếp công dân cùng Tổ đại biểu theo thời gian, địa điểm nêu trên; đồng thời thông báo rộng rãi cho nhân dân trong huyện biết để các buổi tiếp dân của Tổ đại biểu đạt kết quả cao./.

    Ngọc Diệp

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ