Chiều 4/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho hơn 70 đại biểu là lãnh đạo các ngành, Hội đoàn thể và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các phường, xã trên địa bàn thành phố.

  ​Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt một số vấn đề chung về hoạt động kiểm tra, giám sát như: Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, chủ thể, đối tượng kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử; kiểm tra việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử; giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hình thức có thể là giám sát trực tiếp hoặc phối hợp kiểm tra, giám sát, tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát. Đặc biệt hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung cụ thể kiểm tra giám sát công tác bầu cử, như: kiểm tra giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử,… Thời gian kiểm tra, giám sát theo các thời điểm khác nhau. 

  Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác giám sát bầu cử

  Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến trách nhiệm giám sát đối với những người làm công tác mặt trận tại địa phương./.

  Đài Biên Hòa (XN)

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ