Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai ​Hòa trong không khí hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai.

    Đợt thi đua đặc biệt được triển khai đồng bộ, rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ Mặt trận các cấp và các tầng lớp nhân dân. Kết thúc đợt thi đua, toàn tỉnh đã xây dựng và bàn giao 58 căn nhà tình thương; thực hiện 15 công trình làm đường giao thông nông thôn; trao 243 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; trao 230 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo; xây dựng 01 cây cầu dân sinh, 01 khu tập thể dục và lắp 6 máy tập thể dục cho nhân dân; thực hiện 560 cột treo cờ đồng bộ tại các hộ gia đình; tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa, vệ sinh môi trường, trang trí trụ sở làm việc, khu sinh hoạt tập trung, đường giao thông….với tổng trị giá 9 tỷ 660 triệu đồng. 

    Không khí chào mừng Đại hội Đảng tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp được Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo khí thế mới, động lực mới trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã làm cho nhân dân hiểu hơn, kiên định và càng thêm tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Cùng với nỗ lực kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, các hoạt động này đã góp phần tạo không khí phấn khởi và khí thế thi đua sôi nổi khắp nơi trong toàn tỉnh chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 26.01.2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc, cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân, các cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh gửi gắm niềm tin vào sự thành công, kỳ vọng vào những quyết sách, chương trình quan trọng mà Đại hội sẽ thông qua để đưa đất nước bước vào giai đoạn mới hứa hẹn nhiều đột phá, thành công để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, vững mạnh. Tố Nga

    Nguồn: ubmttq.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ