Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 tỉnh Đồng Nai; Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết, mở rộng, phát triển thị trường, mở rộng sản xuất. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai tổ chức 01 gian hàng chung tỉnh Đồng Nai trưng bày quảng bá các sản phẩm Ocop, sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của tỉnh tại hội chợ như sau: Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020 tại Đồng Tháp: Qui mô 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng các tỉnh, thành phố trong nước, hội chợ là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu kết nối sản phẩm ra thị trường, tăng cường liên doanh liên kết, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia trưng bày quảng bá sản phẩm trong gian hàng chung tỉnh Đồng Nai:

     Tên hội chợ Thời gian Địa điểm Kinh phí  Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020 tại Đồng Tháp Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2020 Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp (Số 03 Duy Tân, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Miễn phí trưng bày quảng bá sản phẩm tại gian hàng chung của tỉnh theo chương trình Xúc tiến thương mại Đồng Nai Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai. Số 02, tầng 4, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Liên hệ Anh Lộc ĐTDĐ: 0919.465.286 Trân trọng./. Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai


    Bản đồ

    bản đồ