Đảm bảo số lượng đảm bảo chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND ​ Đảm bảo số lượng đảm bảo chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách: Đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh bố trí có 03 đại biểu hoạt động chuyên trách/ban HĐND và duy trì ổn định đến gần cuối nhiệm kỳ, đồng thời đa số thành viên chuyên trách đã có quá trình công tác tại các cơ quan chuyên môn nên có kiến thức, kinh nghiệm đối với lĩnh vực đảm nhiệm. Với việc bố trí nhân sự các Ban như trên đã giúp cho các Ban HĐND có nhân sự ổn định, chuyên sâu vào hoạt động HĐND trong triển khai các nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình của địa bàn có dân số đông (khoảng 3 triệu người), kinh tế phát triển như Đồng Nai. Tổ chức các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu cho HĐND, đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, các văn bản pháp luật và thông tin về hoạt động HĐND để đại biểu tham khảo, vận dụng trong hoạt động.​  Ban Kinh tế Ngân sách giám sát việc thực hiện dự án Triển khai hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh qua đó tác động đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ và của từng đại biểu; mối quan hệ giữa các thành viên trong Tổ được gắn kết chặt chẽ hơn; chia sẻ trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn giúp cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND với vai trò là cơ quan thường trực của HĐND phải thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp và kịp thời báo cáo kết quả với HĐND theo quy định. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với UBND, UBMTQVN cùng cấp và các cơ quan có liên quan; HĐND và UBND phải xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của cấp chính quyền địa phương. Những kinh nghiệm trên được đúc kết từ nhiệm kỳ hoạt động và là thông tin cần thiết bổ ích gửi đến các nhiệm kỳ tiếp theo.

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ