Với sự chủ động, tích cực triển khai kịp thời nhiều giải pháp ứng phó của các cấp, các ngành nên tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt được kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. ​Trong quý I năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19 phát sinh phức tạp và diễn biến khó lường làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất cả nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng. Song với sự chủ động, tích cực triển khai kịp thời nhiều giải pháp ứng phó của các cấp, các ngành nên tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt được kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; tổng thu ngân sách thực hiện đạt tiến độ; các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; tình trạng khai thác, kinh doanh cát, phân lô bán nền và xây dựng trái phép được tăng cường kiểm tra, kiểm soát và chuyển biến theo chiều hướng tích cực; lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển theo đúng định hướng. Các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, thiết thực, trong đó đã tổ chức cho người dân đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế cần quan tâm như: quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành chưa đồng bộ; một số nơi xây dựng trái phép còn xảy ra, phức tạp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; hoạt động thương mại, dịch vụ nhìn chung gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19; việc chế biến sâu, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ còn chưa thật sự phát triển ổn định. Do đó, để vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra trong năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: – Tập trung rà soát lại kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Tỉnh ủy đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt còn thấp. – Thực hiện tốt các cơ chế chính sách Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục ứng dụng hiệu quả khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường chế biến gắn với thị trường tiêu thụ và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mói kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra. – Chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn, đồng thời rà soát nguồn khoáng sản làm vật liệu phục vụ các công trình, nhất là các tuyến đường cao tốc, cảng hàng không quốc tế Long Thành để có giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả theo quy định; tập trung triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, trong đó tập trung triển khai các khu tái định cư. – Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Quan tâm đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực khoa học – công nghệ, kỹ thuật cao phục vụ cho nhu cầu phát triển của địa phương. – Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. – Về Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất bổ sung Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị – dịch vụ – thương mại và khắc phục ô nhiễm môi trường vào danh mục các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

    Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ