Trên tinh thần khắc phục những khó khăn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020, gồm các nội dung sau: ​

  1. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. – Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn như: hỗ trợ chính sách tín dụng, lao động, bảo hiểm xã hội và đặc biệt là chính sách về thuế; đẩy mạnh hỗ trợ thông tin nguồn cung nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, cũng như nhu cầu đầu ra sản phẩm cho các ngành hàng, đặc biệt là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, mũi nhọn của tỉnh để từ đó khôi phục sản xuất, dần đưa các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định trong những tháng cuối năm 2020. may.

  Ngành may mặc Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi tác động của Dịch Covid19

   – Tiếp tục đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong nước, khôi phục ngành dịch vụ vui chơi giải trí để từng bước đưa mọi sinh hoạt xã hội trở lại bình thường để phục vụ tăng trưởng. – Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên tinh thần kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền thông tin về dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đặc biệt là khu vực nông thôn để giúp người lao động tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống. – Đẩy mạnh đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản; trong đó cần tập trung đẩy mạnh tái đàn, đặc biệt là heo để góp phần bình ổn thị trường. Chủ động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

  2. Tập trung công tác thu – chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. – Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; tăng cường biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng; khai thác tăng thu các khoản về đất nhằm bù đắp số thu bị suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu ngân sách tạo điều kiện thuận lợi nhân dân nộp thuế, giảm thời gian đi lại, tránh lây lan dịch bệnh; đồng thời tập trung theo dõi, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chi, đảm bảo các khoản chi được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả; phân tích, dự báo tình hình thu NSNN để chủ động điều hành chi đảm bảo cân đối ngân sách. – Thực hiện quyết liệt các biện pháp giải ngân nguồn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong đó cần tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình mang tính cấp bách, trọng điểm để đảm bảo tiến độ chung dự án; rút ngắn tối đa thời gian trong từng khâu, từng bước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, thủ tục dự án đầu tư công. Quyết liệt đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là 02 dự án: Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. Riêng đối với các địa phương cần phải tập trung xây dựng hạ tầng các Khu tái định cư trước một bước để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án lớn cho năm 2020 và các năm tiếp theo. – Huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; trong đó tập trung hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng xã hội; đồng thời các các Sở, ngành, địa phương cần rà soát các quy định về đầu tư, xây dựng để kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. – Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phấn đấu trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

  3. Triển khai thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính. – Tập trung thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh. Trong đó các các Sở, ngành, địa phương quan tâm, đóng góp ý kiến để quy hoạch mang tầm chiến lược, lâu dài nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành đảm bảo phù hợp để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh. dong-nai-tach-thua.

  Đồng Nai tập trung triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

   – Trong thời gian lập quy hoạch KTXH, các Sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng tự ý phân lô, bán nền, xây dựng trái phép đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; – Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ xả thải, xử lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại; đẩy mạnh đầu tư xây dựng các Khu xử lý rác thải, lựa chọn công nghệ xử lý rác hiện đại để giảm thiểu tối đa lượng rác chôn lấp xuống dưới 15% theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc nạo vét hệ thống thoát nước tại các đô thị, khơi thông dòng chảy ở các kênh, suối và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chống ngập cho khu vực trung tâm, đô thị trên địa bàn, nhất là ở thành phố Biên Hòa. – Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng. 4. Chuẩn bị tốt công tác Đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. – Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18, 19 về công tác sắp xếp các cơ quan, đơn vị trong bộ máy quản lý, hệ thống chính trị mang tính tinh gọn và hiệu quả, từng bước nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước. – Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, dự kiến diễn ra trong tháng 10/2020. Trong đó cần tập trung xây dựng tốt văn kiện đại hội, chương trình hành động và giải pháp đưa nội dung văn kiện vào cuộc sống. Trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra./.

  Ngọc Diệp

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ