Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo “Xây dựng đề án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND đến năm 2030”. Trong những năm qua, hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND đã có nhiều đóng góp vào phục vụ nhiệm vụ chính trị, đón tiếp hàng trăm nghìn lượt CBCS đi công tác, nghỉ dưỡng, cùng thân nhân hưởng chế độ chăm sóc của Ngành, phục vụ hội thảo, hội nghị tập huấn, các cuộc gặp mặt, sinh hoạt chính trị; tiếp đón hàng trăm các đoàn khách trong và ngoài nước đến công tác, tham dự các sự kiện ngoại giao của Ngành, của Đảng và Nhà nước. Hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND phục vụ nhiệm vụ chính trị đặc thù của lực lượng Công an – lực lượng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và Nhân dân, không chỉ góp phần không nhỏ vào đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội bộ, bí mật, an toàn cho mọi hoạt động của lực lượng CAND mà đây là chính sách thể hiện sự nhân văn sâu sắc, điểm khác biệt căn bản giữa dịch vụ công trong chế độ xã hội chủ nghĩa với chế độ xã hội khác…

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND và công tác quản lý vẫn còn tồn tại những hạn chế. Quy mô chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của CBCS trong các tháng cao điểm nghỉ dưỡng hàng năm. Cơ sở vật chất của nhiều nhà khách, nhà nghỉ dưỡng xuống cấp… Công tác quản lý đối với hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng chưa chặt chẽ, chưa quản lý tốt được các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp; có đơn vị chưa đăng ký kinh doanh, báo cáo nguồn thu sự nghiệp theo quy định. Thực tế đó, đòi hỏi cần thiết phải đánh giá toàn diện hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND hiện nay và đưa ra phương án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong ngắn hạn và dài hạn. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất phương án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND và giải pháp thực hiện phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030…

     Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ ý nghĩa của hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng CAND; đồng thời nhấn mạnh, đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với ngành Công an ngay từ khi đất nước còn khó khăn. Do vậy, để giải quyết những vấn đề còn tồn tại hiện nay, Ban Chỉ đạo đề án cần đánh giá, quy hoạch tổng thể; đề ra chiến lược phát triển để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các nhà khách, nhà nghỉ dưỡng CAND. Đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của cấp uỷ, lãnh đạo các cấp và việc xây dựng Đề án Quy hoạch hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND là một yêu cầu cấp thiết cần phải được tiến hành ngay. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, ngay sau hội thảo này, Thường trực Ban Chỉ đạo đề án tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị địa phương và tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung để hoàn thiện dự thảo đề án trong thời gian tới. LC(cand.com.vn) ​

    Nguồn: congan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ