Ngày 17/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Cục Đào tạo và các học viện, trường CAND về công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND.

    Dự buổi làm việc có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Vụ, Cục và các học viện, trường CAND.Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an đã báo cáo chi tiết, cụ thể, đánh giá thực trạng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND. Theo đó, thời gian qua, hệ thống các học viện, trường CAND (gọi chung là các trường CAND) được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của ngành Công an trong tình hình mới, gồm 4 học viện, 4 trường đại học, 3 trường cao đẳng và 1 trường văn hóa. Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng CAND (sau khi kết thúc nhiệm vụ đào tạo khóa cao đẳng cuối cùng) để thành lập 3 trường trung cấp CAND. Bên cạnh đó, đổi mới và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục, đào tạo thông qua việc ban hành hệ thống các văn bản quản lý toàn diện các mặt công tác giáo dục, đào tạo trong CAND; phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ chế phối hợp công tác giữa cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo và cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng cán bộ là Công an các đơn vị, địa phương… Ý kiến phát biểu của các đơn vị chức năng và các trường CAND tại buổi làm việc đã bổ sung, làm rõ kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo CAND trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, phù hợp với thực tiễn công tác Công an và yêu cầu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng và các trường CAND nghiêm túc đánh giá, làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và khẩn trương có biện pháp khắc phục trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và ngành Công an. Bên cạnh đó, Cục Đào tạo báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện và phương án đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Bộ Công an tiếp tục thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020” (Đề án 1229) đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chủ trì, khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND; hướng dẫn các học viện, trường CAND triển khai thực hiện đào tạo các ngành, chuyên ngành trong CAND sau khi lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án số 04 ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022 – 2025. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND giai đoạn 2010 – 2020. Về lâu dài, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các trường CAND khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng chiến lược về công tác giáo dục, đào tạo, với lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII… Vũ Linh (cand.com.vn)

    Nguồn: congan.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ