Trong 6 ngày (29/3-7/4) Sở Y tế phối hợp với Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức 2 lớp tập huấn về “mô hình can thiệp toàn diện cho người khuyết tật” cho các chuyên trách phục hồi chức năng (PHCN) và cộng tác viên trên địa bàn tỉnh. ​tap huan NKT.

    BS.CKII Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu tại lớp tập huấn.

    Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức như: Can thiệp PHCN (các mô hình PHCN, mô hình IFC trong can thiệp PHCN và các kỹ thuật can thiệp PHCN cơ bản tại cộng đồng); hỗ trợ tâm lý xã hội và quản lý trường hợp đối với ngươi khuyết tật (giới thiệu kỹ năng tư vấn, tham vấn kỹ năng kết nối chuyển gửi, liệu pháp nhận thức, hành vi trong trợ giúp người khuyết tật bị khủng hoảng tâm lý và quản lý trường hợp cho người khuyết tật)… Sau những buổi học lý thuyết, các chuyên trách và cộng tác viên sẽ được tham gia thực hành tại cộng đồng, những gia đình có người khuyết tật. Mục đích của lớp tập huấn là nâng cao vai trò của người cán bộ chuyên trách PHCN trong mô hình can thiệp toàn diện và có khả năng thực hiện công việc chăm sóc, góp phần cải thiện môi trường sinh hoạt, chất lượng cuộc sống của người khuyết tật nặng và đặc biệt tại cộng đồng. Nâng cao chất lượng dịch vụ PHCN thông qua việc xây dựng năng lực về PHCN toàn diện và quản lý trường hợp cho cán bộ chuyên trách PHCN và cộng tác viên… Phát buổi tại buổi tập huấn, BS.CKII Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, không có ai gần người khuyết bằng cán bộ chuyên trách PHCN và cộng tác viên. Họ là những người không chỉ chịu trách nhiệm về việc tổ chức khám sàng lọc, thu thập thông tin, theo dõi và giám sát tiến trình trợ giúp, còn hiểu rõ người khuyết tật cần gì, mong muốn gì đề hòa nhập vào cộng đồng. “Kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng rất khó. Hy vọng qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các chuyên trách và cộng tác viên nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành để phục vụ tốt hơn nữa cho người khuyết tật để họ sớm hòa nhập cộng đồng” – bác sĩ Trung nói. Sao Mai

    Nguồn: syt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ