Một trong những nguyên nhân các dự án triển khai chậm, theo đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh là do có chủ đầu tư hạn chế về năng lực tài chính ​ Có trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhưng sau đó không thực hiện mà chuyển nhượng dự án, do đó UBND tỉnh cần xem xét, chấn chỉnh tình trạng này. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai thực hiện (điển hình huyện Xuân Lộc có dự án của Công ty Gạo triển khai hơn 10 năm) nhưng đến nay chưa thực hiện.

    Một công trình tại Biên Hòa ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh của cử tri về tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Đối với việc rà soát tình hình triển khai dự án sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, định kỳ hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá dự án đầu tư nhằm đánh giá hiệu quả, tiến độ thực hiện dự án, tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư,… của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, ngoài các dự án trong danh mục dự án giám sát theo định kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị các nhà đầu tư gửi báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư bằng văn bản nhằm nắm thông tin về tình hình thực hiện dự án của các nhà đầu tư. Qua kết quả giám sát, trường hợp nhà đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án (do không đảm bảo năng lực tài chính, chuyển nhượng dự án sai quy định) Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi quyết định chủ trương theo quy định. Qua kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và trên cơ sở tổng hợp từ các báo cáo của các doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu các dự án chậm triển khai là do gặp khó khăn trong công tác thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất trong dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án kéo dài; mật độ dân cư ở khu vực dự án còn ít, do hạ tầng xã hội và kỹ thuật kết nối chưa đồng bộ đối với các dự án khu dân cư, bất động sản; do thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa; thị trường tiêu thụ chưa thuận lợi. Do vậy, đối với việc rà soát để kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai (các dự án đã hết thời gian trong tiến độ đã đăng ký) trong thời gian tới cần phải thực hiện trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan. Thực tế, trong quá trình triển khai các dự án, chủ đầu tư đã bỏ ra các chi phí liên quan cũng như thời gian để thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng,… do đó việc đề xuất thu hồi nếu không thực hiện rà soát kỹ sẽ có thể gây nhiều khiếu kiện về sau. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng quy chế phối hợp về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và theo dõi giám sát đầu tư đối với dự án đầu tư không sử dụng ngân sách ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đối với các dự án đã hết thời gian trong tiến độ đã đăng ký, nhà đầu tư không gửi báo cáo tình hình triển khai dự 2 án theo định kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư theo quy định, đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi thực hiện đầu tư dự án. Ngoài ra, đối với các dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mở tài khoản ký quỹ và đề nghị nhà đầu tư thực hiện thủ tục ký quỹ theo quy định. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ theo thời hạn cam kết, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan không xem xét giải quyết các thủ tục có liên quan đến dự án do nhà đầu tư không tuân thủ quy định về ký quỹ tại quyết định chủ trương đầu tư được cấp. Về nội dung tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Cụm nhà máy chế biến nông lâm sản và thực phẩm do Công ty CP Sản xuất Thức ăn và thức uống Gạo làm chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát các quy định liên quan để báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ