Bán đất Biên Hòa

  Tiếp tục giải ngân gói 30 ngìn tỷ từ 16

  Tiếp tục giải ngân gói 30 ngìn tỷ từ 16

   

  Tiếp tục giải ngân gói 30 ngìn tỷ từ 1/6

  Hiện tại, gói 30 nghìn tỷ chưa giải ngân hết. Trong khi vừa qua có quy định từ 1/6/2016 sẽ chấm dứt gói tín dụng này. Do đó, ngày 22/3/2016, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân sau 1/6/2016 nếu đến thời điểm này chưa giải ngân hết 30 nghìn tỷ này. Mục đích gói 30 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ vay vốn các gia đình, cá nhân cần thuê, thuê mua, mua nhà ở hoặc cải tạo hay xây lại nhà mới với lãi suất ưu đãi.

  Ngày 30/3/2016, Chính phủ đã ra  Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016, giao NHNN tiếp tục triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho đến khi giải ngân hết với lãi suất ưu đãi. Tiếp theo, ngày 31/3/2016, Thủ tướng có Công văn số 2167/VPCP-KTTH giao Ngân hàng Nhà nước kết hợp các cơ quan liên quan để cùng sửa đổi quy định thời hạn giải ngân gói tín dụng này theo hướng hỗ trợ lãi suất, giải ngân hết 30.000 tỷ đồng.

  Kết quả tổng hợp ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, và các số liệu báo cáo của các ngân hàng thương mại tại thời điểm 30/5/2016, các cơ quan được giao đã có công văn về phương án gia hạn gói 30 nghìn tỷ trình Thủ Tướng như sau:

  Cho phép thời hạn đến 31/12/2016 đối với các hộ gia đình, cá nhân vay vốn để thuê, thuê mua, mua nhà ở, cải tạo sửa chữa lại hoặc xây dựng mới nhà ở của mình mà đã có hợp đồng tín dụng đã kí trước 31/3/2016.

  Các trường hợp còn lại sẽ ngừng giải ngân tái cấp vốn, bao gồm khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây mới nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án xây dựng nhà ở xã hội, được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội (căn cứ Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN).

  (Theo Bizlive)


  Bản đồ

  bản đồ