Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi nền kinh tế đang ở mức cao, với chủ đề “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”, ngày sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới năm nay hướng thông điệp đến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 90% số doanh nghiệp trên toàn cầu. ​

    Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp * Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Lê Xuân Trường, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN cho biết, Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam với hàng chục ngàn doanh nghiệp đang hoạt động tại hơn 30 khu công nghiệp trên toàn tỉnh thì việc thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp địa phương đã được Sở KH&CN hết sức quan tâm và chú trọng thực hiện. Nổi bật là Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 – 2020 đã hỗ trợ 225 doanh nghiệp về bảo hộ SHTT. Đồng thời, Sở cũng đã thường xuyên triển khai các Thông tư, Nghị định liên quan đến lĩnh vực SHTT đến cho các doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ các tài sản trí tuệ nên đã tích cực, chủ động tham vấn pháp luật SHTT với các đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng trong việc bảo vệ và thực thi quyền. Số lượng tài sản trí tuệ chung của các doanh nghiệp trên địa bàn ngày được nâng lên, việc khai thác, phát triển tài sản trí tuệ để nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm và có ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Cùng với việc hỗ trợ các tổ chức đăng ký cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa, Sở KH&CN Đồng Nai cũng triển khai hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, website cho Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây; Chương trình hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân; Xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và triển khai thực hiện hỗ trợ đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận/tập thể cho các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2020 – 2021 như: sản phẩm Bưởi da xanh Vĩnh Cửu, Tôm càng xanh xã Trà Cổ huyện Tân Phú…Qua đó, tạo điều kiện để tổ chức triển khai quản lý, khai thác thương mại sản phẩm, từ đó có thể nâng cao uy tín, chất lượng, giá trị và thị trường của sản phẩm (đặc biệt là các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể). Theo thông tin từ Cục SHTT, trong giai đoạn 2011 – 2020, Đồng Nai nằm trong danh sách top 10 địa phương có lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhiều nhất cả nước và cũng là tỉnh nằm trong top 10 Tỉnh/Thành phố có số lượng văn bằng nhiều nhất. Tỷ lệ thuận với số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cũng được cấp cho Đồng Nai là 2.921 Giấy chứng nhận. Về đăng ký sáng chế, giai đoạn 2011-2020, Đồng Nai có 96 đơn (đứng sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu).

    Đồng Nai cũng là 1 trong 4 địa phương có số lượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích nhiều nhất trong cả nước. Đối với kiểu dáng công nghiệp, trong giai đoạn 2011-2020, Đồng Nai có số lượng đơn đăng ký là 365 đơn. Hỗ trợ xây dựng website cho Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây * Doanh nghiệp nhỏ và vừa với SHTT: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường Kể từ năm 2000, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hằng năm là Ngày SHTT thế giới và mỗi năm, WIPO và các nước thành viên tổ chức chào mừng Ngày SHTT Thế giới với nhiều hoạt động, sự kiện và chiến dịch. Mục tiêu của Ngày SHTT thế giới là nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,…tới cuộc sống thường nhật; Tăng cường hiểu biết về vai trò của việc bảo hộ các quyền SHTT đối với việc thúc đẩy, khuyến khích hoạt động sáng tạo và đổi mới; Tôn vinh hoạt động sáng tạo và những thành quả mà các nhà sáng chế đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển của xã hội trên phạm vi toàn cầu; Khuyến khích sự tôn trọng quyền SHTT của những người khác. Mỗi năm Ngày SHTT thế giới đều có một chủ đề xoay quanh hoạt động sáng tạo và đổi mới. Chủ đề Ngày SHTT thế giới năm 2021 là “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với SHTT: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là trụ cột của nền kinh tế, chiếm khoảng 90% số doanh nghiệp trên thế giới, sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động toàn cầu, và tạo ra tới 40% thu nhập quốc dân ở nhiều nền kinh tế mới nổi. Họ không chỉ tạo ra việc làm, cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu mà còn tạo ra những đổi mới đột phá và những sáng tạo đầy cảm hứng; thậm chí một số trong họ sẽ trở thành các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong tương lai. Mỗi hoạt động kinh doanh đều bắt đầu từ một ý tưởng. Khi được nuôi dưỡng bằng sự khéo léo, bí quyết kỹ thuật và sự nhanh nhạy với thị trường, một ý tưởng sẽ trở thành một tài sản trí tuệ có thể thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, sự phục hồi của nền kinh tế và tiến bộ của nhân loại. Tuy nhiên, không phải ý tưởng nào cũng có thể chuyển thành các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta muốn mua. Hành trình đến thị trường có thể rất rủi ro. Nhưng điều này có thể giảm bớt nếu các doanh nghiệp chú trọng vào quyền SHTT – họ có thể dự đoán, tìm ra hướng đi phù hợp và giải quyết những thách thức để mở đường đến thương mại hóa. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp không biết rằng họ đang nắm giữ tài sản trí tuệ có giá trị. Điều này đồng nghĩa với việc họ đang bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị thế và tăng trưởng. Ngày SHTT thế giới 2021 là cơ hội để tìm hiểu các công cụ của hệ thống SHTT – nhãn hiệu, kiểu dáng, quyền tác giả, sáng chế, bí mật thương mại, chỉ dẫn địa lý, và nhiều thứ khác . Ngày SHTT thế giới năm 2021 cũng nêu bật vai trò trung tâm của WIPO và các cơ quan SHTT quốc gia và khu vực trên toàn cầu trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới đổi mới và sáng tạo, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm. Theo Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí, chủ đề của Ngày SHTT thế giới năm nay nhằm cổ vũ, tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) lao động sáng tạo biến các ý tưởng thành các tài sản trí tuệ, đưa các tài sản trí tuệ ra thị trường, tạo ra lợi nhuận và những giá trị kinh tế và xã hội. Ở Việt Nam, SMEs chiếm tỷ 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp tới 45% GDP, 31% tổng thu ngân sách và tạo ra hơn 5 triệu việc làm, thành lực lượng nòng cốt, hỗ trợ nền kinh tế trụ vững và có bước tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch Covid 19. Do vậy, thông điệp năm nay đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch Covid 19 và phần lớn các nền kinh tế trên thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, cổ vũ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống, trong tháng 4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi Tọa đàm xoay quanh chủ đề “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với SHTT: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”. Buổi tọa đàm tập trung thảo luận và trao đổi về ý nghĩa của thông điệp của Ngày SHTT thế giới năm 2021; những giải pháp, chủ trương của Cục SHTT nhằm khuyến khích các ý tưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đem đến thị trường trong thời gian tới; những cơ chế hỗ trợ ý tưởng của các doanh nghiệp nhở và vừa do Sở KH&CN Đồng Nai đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới. P.Hương

    Nguồn: dost-dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ