Tại Công văn số 4425/UBND-KT ngày 01/7, UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND thị xã Cửa Lò căn cứ nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy để quán triệt, chủ động triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết theo quy định.

  Hoàng hôn trên biển Cửa Lò (Ảnh minh họa) Theo đó, tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/6/2021 về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị tập trung mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững, cùng với TP Vinh trở thành đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ; văn hóa – xã hội ngày càng tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp. Đó là, xây dựng và thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ XIX có liên quan đến thị xã Cửa Lò và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần đổi mới, tăng tốc, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Xây dựng văn hóa, con người Cửa Lò đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Chú trọng xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, tạo bản sắc riêng về văn hóa du lịch Cửa Lò trên nền tảng văn hóa truyền thống tốt đẹp của xứ Nghệ. Sớm hoàn thành xây dựng “Phường văn minh đô thị, khu dân cư kiểu mẫu”. Phát triển các loại hình thông tin tuyên truyền theo hướng đồng bộ, hiện đại. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử để giáo dục truyền thống, phục vụ du lịch, thu hút du khách. Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cảnh quan kiến trúc, trật tự đô thị, huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội. Xây dựng và thực hiện quy hoạch bảo đảm khoa học, đồng bộ, bền vững, có tầm nhìn dài hạn, có khả năng sẵn sàng kết nối hài hòa với tổng thể phát triển của thành phố Vinh và vùng phụ cận. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch phân khu, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, môi trường, đất đai. Tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chí đô thị loại II, một số hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đầu tư phát triển khu lâm viên bãi biển; xây dựng các khu đô thị mới cuối đường nối Vinh – Cửa Lò. Triển khai các đề án, kế hoạch cụ thể về liên kết vùng nhằm phát huy hiệu quả, lợi thế của các công trình cầu Cửa Hội, đường ven biển, đường nối Vinh – Cửa Lò. Phát huy tối đa thế mạnh dựa vào biển, bám biển và làm giàu từ biển. Tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch mang thương hiệu Cửa Lò, có khả năng cạnh tranh cao, phát triển du lịch bốn mùa, phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch biển. Tiếp tục thu hút đầu tư các khu vui chơi giải trí, du lịch có quy mô và chất lượng cao. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hậu cần kinh tế biển, cảng biển, logistics. Tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển gắn với giữ vững chủ quyền, an ninh biển, đảo; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, phấn đấu là đơn vị trong tốp đầu của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Triển khai xây dựng đô thị thông minh, trong đó ưu tiên các lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội, du lịch, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe. Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ và nguồn nhân lực tương ứng phục vụ hiệu quả chuyển đổi số. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có khát vọng và tư tưởng đột phá vì sự phát triển của Thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đô thị du lịch văn minh, hiện đại. Về cơ chế, chính sách, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cần xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên bố trí nguồn lực và phân cấp, phân quyền, tạo động lực để thị xã Cửa Lò phát triển đột phá, cùng với thành phố Vinh trở thành đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng tạo của Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Kim Oanh (Tổng hợp)

  Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

   : Nghệ An, thị xã Cửa Lò, đô thị du lịch


  Bản đồ

  bản đồ