Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án “Phát triển du lịch cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển Miền Tây Nghệ An gắn kết với phát triển rừng bền vững” (GEF SGP), ngày 07/6/2021 tại Văn phòng Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc giữa Ban Điều hành Dự án, Lãnh đạo Sở Du lịch với Lãnh đạo UBND huyện Con Cuông và Tương Dương. Hoạt động Dự án GEF SGP được triển khai trên địa bàn 02 huyện Tương Dương và Con Cuông giai đoạn từ năm 2019 – 2021, qua gần 2 năm triển khai hoạt động, dự án đã xây dựng một số mô hình tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, trồng dâu, nuôi tằm và khoanh nuôi Bảo vệ và Phát triển rừng bền vững tại bản Xiềng xã Môn Sơn và xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với Bảo vệ và khai thác cảnh quan khu rừng Săng lẻ tại bản Quang Thịnh và Mô hình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Quang Phúc xã Tam Đình – huyện Tương Dương và các hoạt động tập huấn nghiệp vụ du lịch sinh thái cộng đồng, tổ chức tham quan học tập các mô hình trong tỉnh nhà, tổ chức đón các đoàn famtrip và giao lưu các hội thi giữa các thôn bản trên đường 7… Nhằm tiếp tục phát huy có hiệu quả của Dự án trong thời gian còn lại đến tháng hết tháng 9/2021, trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, Sở Du lịch yêu cầu các địa phương Con Cuông và Tương Dương bám sát kế hoạch và nội dung đã được phê duyệt và chủ động triển khai các phần việc có hiệu quả, đáp ứng tiến độ và kỳ vọng đặt ra của Dự án, kịp thời hoàn thành các hạng mục đầu tư, xây dựng mô hình đáp ứng các điều kiện phục vụ người dân và du khách khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và các hoạt động du lịch quay trở lại trong thời gian tới.

    Rừng săng lẻ (huyện Tương Dương) Các địa phương cần xác định điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại rừng cảnh quan Săng lẻ, dệt thổ cẩm bản Xiềng trong khuôn khổ hoạt động của dự án là điểm nhấn trên quốc lộ 7 kết nối và thúc đẩy các điểm du lịch thuộc các huyện Anh Sơn – Con Cuông – Tương Dương – Kỳ Sơn và nối Việt Nam qua Lào để từng bước thu hút nguồn khách thứ 3 từ Xiêng Khoảng, LuangPrabang (Lào) đến Nghệ An trong thời gian tới./. Hoàng Đức Chung Sở Du lịch Nghệ An Nguồn: Sở Du lịch Nghệ An 


    Bản đồ

    bản đồ