Ngày 6/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 5424/UBND-VX về việc Nghiêm túc thực hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đoàn kiểm tra thành phố nhắc nhở người dân mang khẩu trang tại nơi công cộng.

    Nghiêm túc thực hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ