Nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào năm học 2021-2022, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Giáo dục – đào tạo, Sở Thông tin – truyền thông, UBND các huyện, thành phố và Viettel Đồng Nai khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án khai giảng và dạy học trực tuyến năm học 2021-2022.

    Cụ thể, giao Sở Giáo dục – đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, Viettel chi nhánh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phương án khai giảng và dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đó lưu ý đề xuất cụ thể các phương án và giải pháp đối với học sinh không có điều kiện trang thiết bị kỹ thuật và kết nối internet phục vụ cho việc học trực tuyến. Sở Giáo dục – đào tạo báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/8/2021. Quốc Khánh. Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ