Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật là một hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm hàng năm của tỉnh Đồng Nai từ năm 2018. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo người tham gia và tạo được sức lan tỏa rộng lớn với hơn 1,2 triệu lượt thi. Cuộc thi trực tuyến của năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12/4/2021 đến tháng 10/2021. Năm nay, Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiều sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật (chú trọng chất lượng của người thi). Những thay đổi này được thể hiện rõ nét trong Thể lệ Cuộc thi vừa Ban Tổ chức ban hành ngày 19/3/2021. Theo đó, tiêu chí xếp hạng khác hoàn toàn so với những năm trước đó là tính tổng điểm của thí sính trong suối thời gian tham gia Cuộc thi thay vì chỉ tính điểm của 01 lượt thi cao nhất. Tiêu chí này sẽ giúp tìm ra những người đạt giải xứng đáng nhất với việc họ phải tham gia Cuộc thi một cách tích cực, tìm hiểu kĩ toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi. Việc sử dụng tiêu chí xếp hạng này cũng giúp tạo động lực cho thí sinh tham gia Cuộc thi và đặc biệt là nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua Cuộc thi. So với những năm trước thì năm nay điểm thi tính theo hệ số 10, việc này là phù hợp với tiêu chí xếp hạng tương ứng là tổng điểm vì nếu tính hệ số 20 thì tổng điểm sẽ rất lớn. Thể lệ Cuộc thi năm nay cũng quy định rõ hơn về thời gian thi của thí sinh trong mỗi lượt. Theo đó, mỗi câu hỏi thí sinh có tối đa 60 giây để trả lời. Sau thời gian trên bài thi sẽ hiển thị câu hỏi tiếp theo và thí sinh không trả lời được các câu hỏi đã bỏ qua. Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 50 lần/ngày. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ tính điểm và thống kê đối với những lượt thi đạt từ 03 điểm trở lên. Giải thưởng chung cuộc là kết quả của 25 tuần thi. Về giải thưởng của Cuộc thi cũng có sự thay đổi theo hướng xét giải cá nhân hàng tuần và giải thưởng chung cuộc. Mỗi tuần sẽ có 10 giải giành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất phân bổ số lượng giải thưởng theo đối tượng dự thì là công chức, viên chức: 02; học sinh, sinh viên: 06; thí sinh tự do: 02. Giải hàng tuần sẽ được trao thưởng bằng hình thức nạp tiền điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của thí sinh. Giải thưởng cá nhân hàng tuần nhằm kịp thời động viên, khích lệ những thí sinh có kết quả thi tốt trong tuần, tạo động lực cho họ tích cực tham gia Cuộc thi. Về cách thức tính giải tập thể cũng được thay đổi theo hướng chú trọng chất lượng. Theo đó được xác định theo 3 yếu tố độc lập với nhau là tổng số lượng thí sinh dự thi; tổng điểm thi của tất cả các thí sinh; tổng số lượt thi. Kết quả thi của tập thể là tổng điểm quy đổi của 3 tiêu chí trên theo tỷ lệ quy đổi cho 10 tập thể đứng đầu cho mỗi tiêu chí (số điểm chênh lệch giữa các tập thể liên tiếp nhau là 01 điểm). Với những thay đổi trong Thể lệ của của Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi hướng tới mục tiêu chú trọng chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức thi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.​

    Đồng Hoa

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ