​Tại kỳ họp thường lệ giữa năm, đại biểu đánh giá, 6 tháng đầu năm, cả nước đạt tỷ lệ tăng trưởng là 1,81% trong khi Đồng Nai đạt 5,8%; đây là tỷ lệ khá cao so với cả nước và là cơ hội để tỉnh thu hút các nhà đầu tư. ​ Để hoàn thành nhiệm vụ của năm, đại biểu đề nghị UBND tỉnh tổ chức các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp từ đó kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư, đồng thời thực hiện quyết liệt nhiệm vụ trong hoạt động đầu tư công để góp phần đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc không tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh thời điểm hiện nay chưa phù hợp để tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, Hợp tác xã trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. Căn cứ Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 07/8/2020; trong đó nội dung tổ chức gặp gỡ giữa đại diện Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và doanh nghiệp trong tỉnh được tổ chức thực hiện trong quý IV/2020. Tuy nhiên ở quy mô ngành vẫn tổ chức hội nghị gặp gỡ mang tính chuyên ngành như Hội nghị “Đối thoại với các doanh nghiệp Đài Loan về chính sách và thủ tục Hải quan năm 2020”, Cục Hải quan Đồng Nai đã tiếp nhận và giải đáp nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan tới kết quả phân tích phân loại, thủ tục nhập khẩu thép, các ưu đãi thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19…Đồng thời tiếp tục tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, sở ngành, báo chí,… tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Đến cuối năm 2020, theo báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp, tỷ lệ tăng trưởng GRDP của tỉnh Đồng Nai đạt 4,58%, đây là một tỷ lệ cao so với tình hình chung của cả nước và là kết quả của việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp như thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

    ​Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ