Hiện nay, tình hình dịch bệnh CoVid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Theo đánh giá biến thể SARS-CoV-2 lần này có tốc độ lây lan nhanh và rất nguy hiểm. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch CoVid-19, nhằm khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn thành phố Biên Hoà

    Những hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch covid-19 .

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ