Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thành công tốt đẹp, từ đó mở ra một trang mới cho hoạt động HĐND tỉnh. ​Khi kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X đang chuẩn bị tổ chức, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường vừa có bài viết thể hiện niềm tin vào một nhiệm kỳ mới. Dưới đây là toàn văn bài viết: Tám mươi mốt đại biểu đã được cử tri lựa chọn bầu trong tổng số 136 ứng cử viên và kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất, tổ chức trong tháng 7 năm 2021, 81 đại biểu sẽ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đại biểu, thực hiện lời hứa với cử tri trong quá trình vận động tranh cử. bi thu 3.

    Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX tổ chức cách nay 5 năm

     Về số lượng, so với nhiệm kỳ trước, số đại biểu HĐND tỉnh giảm tại cơ cấu các cơ quan chuyên môn của UBND và đại biểu chuyên trách. Nhìn vào chất lượng đại biểu, có thể thấy, về trình độ học vấn của đại biểu ngày càng nâng cao; đại biểu hội đủ kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách. Việc giảm số lượng và tăng chất lượng, điều chỉnh cơ cấu này là việc làm theo đúng tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về “xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và bám sát nội dung đã xác định tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Như vậy, có thể nói, vấn đề số lượng đại biểu HĐND tỉnh ảnh hưởng không đáng kể, trong khi đó chất lượng đại biểu được nâng lên, đó là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ. Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trải qua và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu qua 9 nhiệm kỳ hoạt động. Mỗi nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh luôn nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thể hiện là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thông qua hai hoạt động chính: quyết định và giám sát. Những chủ trương, biện pháp quan trọng đã được HĐND tỉnh xem xét, quyết định để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh và làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Đã có nhiều quyết sách đồng bộ được ban hành để góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành và của cuộc sống, như: quản lý quy hoạch, ngân sách; đầu tư xây dựng; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; các quy định chính sách an sinh xã hội như: chuẩn nghèo, hỗ trợ nhóm trẻ, người cai nghiện tại cơ sở công lập và dân lập; quyết định biên chế, số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức … Mỗi Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đều bảo đảm bám sát yêu cầu thực tế, phát huy hiệu quả trong cuộc sống. Cùng với hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh qua mỗi nhiệm kỳ luôn hoàn thành tốt chức năng giám sát theo chương trình và phù hợp với tình hình thực tế. Giám sát của HĐND tỉnh đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, đến các cơ quan Tư pháp trong tỉnh, bảo đảm để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, đồng thời chỉ ra những vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế xã hội, những bất cập về chính sách, pháp luật cần sớm được khắc phục, sửa đổi, bổ sung. Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong một chỉnh thể thống nhất của Chính quyền địa phương. Đồng thời, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với chức năng giám sát hoạt động HĐND và hoạt động đại biểu đã có những kiến nghị, góp ý kịp thời đối với cho hoạt động HĐND, góp phần để HĐND ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong sự nhìn nhận và đánh giá của các cơ quan Trung ương và các địa phương, HĐND tỉnh Đồng Nai là đơn vị được biết tới với những đổi mới, cải tiến không ngừng, đóng góp quan trọng vào những thành tựu của chính quyền địa phương. Nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay của HĐND tỉnh Đồng Nai đã được các địa phương học tập và vận dụng vào thực tiễn của địa phương. Những kinh nghiệm và bài học đúc kết từ 9 nhiệm kỳ hoạt động đã được tiếp tục được gửi đến HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X để kế thừa và tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, còn có lực lượng cán bộ, công chức đã có thời gian gắn bó, thấu hiểu hoạt động HĐND nói riêng và về chính quyền địa phương nói chung sẽ tiếp tục tục đồng hành cùng HĐND khóa X. Quá trình phấn đấu vì mục tiêu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, so với yêu cầu, có thể có những lúc hoạt động của HĐND chưa đủ sức đáp ứng nhưng HĐND tỉnh Đồng Nai có thể tự tin khẳng định rằng các nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã làm hết khả năng, trách nhiệm, sự nhiệt thành và cố gắng của mình. Và tinh thần ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong 5 năm 2021-2026 sắp tới. Kết quả từ đợt tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên thời gian vừa qua cho thấy, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đang kỳ vọng HĐND tỉnh khóa mới sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của HĐND các khóa trước, tiếp tục có nhiều giải pháp cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mình. Đối với mỗi đại biểu HĐND tỉnh đã trải qua qua trình chọn lọc từ hiệp thương, giới thiệu ứng cử và đặc biệt, đã trải qua quá trình lựa chọn của cử tri và trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu rất cao để vinh dự trở thành người đại biểu dân cử. Do đó, chúng ta tin tưởng, mỗi người đại biểu HĐND tỉnh khóa X đều thực sự xứng đáng là một người đại biểu dân cử. Nhiệm vụ của người đại biểu trong 5 năm tới rất lớn. Trong bối cảnh tình hình chung nhiều khó khăn, phức tạp; đối với nhiệm vụ của địa phương, chúng ta vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội vừa phối hợp triển khai các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn, do đó, có thể nói nhiệm vụ rất lớn và nặng nề. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, càng nhiều khó khăn, thử thách thì mỗi người đại biểu, mỗi cán bộ, công chức và người dân sẽ càng cố gắng để khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để xây dựng và phát triển địa phương. Tin tưởng rằng, 81 đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, tích cực nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội của địa phương và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giúp HĐND thực hiện tốt các chức năng theo luật định, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà Với những thành tựu HĐND các khóa trước đã đạt được và từ kết quả bầu cử đại biểu HĐND khóa X lần này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, HĐND khóa X sẽ đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục ghi thêm những dấu ấn tốt đẹp vào truyền thống của HĐND tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khóa IX (Nguyễn Thị Oanh ghi). Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ