Sở GT-VT Đồng Nai vừa ban hành văn bản về triển khai phần mềm quản lý di chuyển nội địa của người dân khi đi qua các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch.

    Người dân khai báo y tế thông qua ứng dụng trên điện thoại khi qua chốt kiểm soát giao thông

    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9995/UBND-KGVX ngày 19-8-2021 về việc tuyên truyền triển khai phần mềm quản lý di chuyển nội địa của người dân khi đi qua các chốt kiểm tra y tế. Sở GT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chủ động khai báo thông tin trên phần mềm quản lý di chuyển nội địa của Bộ Công an tại địa chỉ: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi di chuyển qua các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo thực hiện đúng giãn cách xã hội; tránh gây ùn tắc giao thông, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đối với các phương tiện tham gia “luồng xanh”, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị vận tải nội bộ hướng dẫn, kiểm tra lái xe, phụ xe và những người liên quan đảm bảo thực hiện khai báo trên phần mềm quản lý di chuyển nội địa trước khi bắt đầu hành trình; tuân thủ sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Lệ Thu. Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ