Chiều ngày 22/3 UBND Thành phố Biên Hòa đã họp bàn về phương án chuẩn bị đưa vào vận hành trung tâm điều hành thành phố thông minh.

  Thành phố thông minh.

  Thành phố thông minh Theo báo cáo từ VNPT Đồng Nai thì đến thời điểm này về cơ bản đơn vị này đã hoàn thành về hạ tầng kỹ thuật công nghệ cũng như 15 nhân sự để vận hành trung tâm điều hành thành phố thông minh của thành phố Biên Hòa. Vấn đề còn lại là dữ liệu để vận hành hiện chưa được cung cấp về Trung tâm. Do đó để phấn đấu đưa vào hoạt động thử nghiệm bắt đầu từ 30/4 năm nay, phía VNPT đề nghị UBND thành phố Biên Hòa trước mắt chỉ đạo các đơn vị, ngành và phường xã trên địa bàn có phương án thu thập thông tin truyền tải dữ liệu về trung tâm điều hành trong tháng 4. Để thực hiện được việc này, trong ngày 23 và 24/3 UBND thành phố Biên Hòa tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức, nhân viên của các đơn vị ngành và phường xã trên địa bàn về phương thức thu thập thông tin truyền tải dữ liệu cũng như hình thức tuyên truyền tiện ích của Trung tâm điều hành thành phố thông minh đến người dân hiểu để cùng tham gia cung cấp thông tin và tương tác trực tiếp trung tâm thông qua app phần mềm cài sẵn trên điện thoại thông minh cá nhân.

  Khắc Thiết

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ