Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021, có khoảng 1,2 triệu người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cài đặt VssID. Trong đó, đến hết Quý II/2021 đạt 35% chỉ tiêu được giao trở lên; hết Quý III/2021 đạt 70% chỉ tiêu trở lên và đến 31/12/2021 đạt 100% chỉ tiêu được giao trở lên. Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đẩy mạnh hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID”.

     Thực hiện nội dung phát động thi đua, BHXH tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị từ văn phòng BHXH tỉnh đến BHXH các huyện, thành phố quán triệt viên chức, người lao động đơn vị mình thực hiện mục tiêu của đợt thi đua này; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động theo các nhóm đối tượng: Người tham gia BHXH, BHYT; người tham gia BHXH tự nguyện; người tham gia BHYT hộ gia đình; học sinh trung học phổ thông; sinh viên các trường nghề, cao đẳng, đại học và người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.Thời gian thi đua tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Trên cơ sở đó, tập thể, cá nhân được xem xét lựa chọn đạt thành tích thi đua để đề nghị khen thưởng là các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo, hiệu quả, hướng dẫn được nhiều người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, đạt chỉ tiêu được giao tại Công văn 415/BHXH-TTPTĐT ngày 19/4/2021. Để đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị có thành tích xuất sắc, BHXH tỉnh xem xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu thi đua để khen thưởng và cộng điểm thi đua cho tập thể, cá nhân trong bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021. Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2021, đề nghị các đơn vị quán triệt sâu sắc ý nghĩa, nội dung, mục tiêu thi đua, yêu cầu 100% viên chức, nhân viên, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia đình; tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho người thân, bạn bè, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thuộc doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách. Trước đó, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Tập huấn, đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng cho cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp, đại lý thu. Thành lập các tổ, nhóm trực tiếp đến các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cài đặt ứng dụng; in ấn tờ gấp tuyên truyền “Những điều cần biết về VssID”; bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người lao động tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện… nhằm quyết tâm tăng nhanh số người cài đặt và sử dụng ứng VssID, thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT./.

    Tác giả bài viết: Mai Minh

    Nguồn: bhxhdongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ