Đó là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến. Đối với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo và quán triệt đến các đồng chí nghỉ phép về quê đón Tết tại các vùng dịch thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định, các đồng chí đã đi làm bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ trong những ngày đầu Xuân năm mới Tân Sửu năm 2021. Quán triệt tinh thần chỉ đạo nêu trên, trong những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, phòng chuyên môn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tham mưu xử lý, cấp trên 200 Phiếu lý lịch tư pháp đúng và trước hạn, không có trường hợp trễ hạn./. ​

    Đình Khôi

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ