Ngày 10-6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường làm việc với Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện ông tác của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan. 

    Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc

     Toàn tỉnh hiện có 154 cơ sở hội, 839 chi hội và gần 5 ngàn tổ hội với trên 140 ngàn hội viên nông dân. Kết quả lãnh đạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp hội đã lồng ghép tổ chức được 2.654 cuộc, thu hút gần 116 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Công tác phát triển Đảng viên mới, Hội Nông dân các cấp đã giới thiệu 84 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp 8 Đảng viên mới. Trong 5 tháng đầu năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã được cấp bổ sung 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Tổng dự nợ cho vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến nay trên 81,5 tỷ đồng với 2.255 hộ, 212 dự án nhóm hộ được vay. Ngoài ra, các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia đảm bảo an ninh – quốc phòng…được nhân rộng. Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường biểu dương Hội Nông dân từ cấp tỉnh đến huyện, xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện tốt tuyên truyền rộng rãi về chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thứ 2 là bảo vệ lợi ích, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra có nhiệm vụ rất quan trọng là góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và bộ máy pháp quyền XHCN Việt Nam. Thời gian tới, Hội phải đoàn kết, nhất trí bám sát hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhất là trong điều kiện mới dịch bệnh Covid – 19 rất nguy hiểm để vừa phát triển sản xuất, vừa đảm bảo an toàn. Tiếp tục nghiên cứu việc xây dựng đề án Trung tâm hỗ trợ nông dân trên nguyên tắc tự chủ, tự chi, tự chịu trách nhiệm, không tăng thêm biên chế; chú trọng tìm mô hình tốt, hiệu quả để nhân rộng. Phan Anh 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ