​Ngày 14/02/2021, tại Phòng họp B107, Trường Đại học Đồng Nai chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các Trường Đai học Lạc Hồng, Công Nghệ và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ .chức thành công cho sinh viên Lào đang theo học tại các Trường thực hiện bỏ Phiếu bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa IX và Đại biểu HĐND Thủ Đô Viêng Chăn, Lào, khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2025 trên cơ sở đảm bảo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

  Sinh viên Lào hiện đang theo học trình độ Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ tại các Trường Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công Nghệ và Cao đẳng Y tế Đồng Nai thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại địa điểm Trường Đại học Đồng Nai Theo thông báo của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Tp. Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa IX và Đại biểu HĐND Thủ Đô, Viêng Chăn, Lào, khóa II của cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cuộc bầu cử từ 07:00 – 16:00, ngày 14/02/2021, chủ nhật (trước ngày bầu cử chính thức 07 ngày) tại số 93 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Địa điểm tổ chức bầu cử tại Khu vực miền Nam Việt Nam sẽ được tổ chức tại Tổng Lãnh sự quán Lào tại Tp. Hồ Chí Minh và 07 điểm bầu cử khác gồm: Học viện lục quân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và 06 Trường Đại học Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long; Đại học Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang; Đại học sĩ quan Thông tin – Không quân, tỉnh Khánh Hòa và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, được tổ chức tại địa điểm trường Đại học Đồng Nai. Tham dự có đại diện Trường Đại học Đồng Nai, ông Nguyễn Duy Anh Tuấn – Trưởng khoa Nghiên cứu Khoa học, Sau Đại học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Đồng Nai; bà Bùi Thị Tơ – Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ và đại diện Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai cùng 26 sinh viên Lào hiện đang theo học trình độ Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ tại các Trường Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công Nghệ và Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Các em sinh viên Lào đã tiến hành bỏ phiếu đúng theo quy trình, quy định đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai. Việc bỏ phiếu được hoàn thành trong buổi sáng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid và được 02 em sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (do Tổng Lãnh sự quán Lào tại Tp. Hồ Chí Minh chỉ định) đại diện kiểm phiếu và bỏ vào bì thư niêm phong trước sự chứng kiến của đại diện Sở Ngoại vụ, Trường Đại học Đồng Nai, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai trước khi được chuyển qua đường bưu điện đến Tổng Lãnh sự quán Lào tại Tp. Hồ Chí Minh theo quy định.

  Các em sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Đồng Nai thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

  Các em sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thực hiện bỏ phiếu bầu cử. 

  Các em sinh viên Lào đang học tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thực hiện bỏ phiếu bầu cử. 

  Ông Nguyễn Duy Anh Tuấn – Trưởng phòng Phòng NCKH, SĐH&QHQT, Trường Đại học Đồng Nai (thứ 2 từ phải qua) và đại diện sinh viên Lào của các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm phiếu và niêm phong Bùi Tơ 

  Nguồn: ngoaivu.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ