Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Văn bản số 9749/UBND-KGVX về việc Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 2 và số 3 của tỉnh Đồng Nai

    Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 2 và số 3 của tỉnh Đồng Nai. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ