Ngày 02/4/2021, Ủy bann hân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản chỉ đạo số 3977/UBND-CNTT về việc Phối hợp tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. ​Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri phường Bửu Long.

    Phối hợp tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp NK 2021 – 2026.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ