Từ ngày 6-8/7, trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021, số lượng người lưu thông trên các tuyến đường đông đảo, trong khi một số địa phương lập chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nên dễ dẫn đến tình trạng ùn tắt giao thông.

    Các địa phương có phương án điều hành tại các chốt kiểm soát dịch hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu các địa phương có phương án điều hành tại các chốt kiểm soát dịch hợp lý, đảm bảo lưu thông thông suốt tại các tuyến đường liên huyện, liên xã, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trục đường đặt chốt kiểm soát dịch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021. Nguồn: Báo Phú Yên

     


    Bản đồ

    bản đồ