​Ngày 21-5-2020 là ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp 9 Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Trước đó, quy định về hộ kinh doanh trở thành 1 chương trong Luật Doanh nghiệp hay tách thành dự án luật riêng là nội dung còn nhiều ý kiến tranh luận của đại biểu khi thảo luận về dự án Luật này.. ​

  Đại biểu QUốc hội Đỗ Thị Thu Hằng có ý kiến tranh biện về ý kiến thảo luận liên quan dự án này

   Trước đó, liên quan đến quy định về hộ kinh doanh trở thành 1 chương trong Luật Doanh nghiệp hay tách thành dự án luật riêng, nêu quan điểm việc điều chỉnh, quy định về đối tượng hộ kinh doanh cần luật riêng, đại biểu Dương Minh Tuấn (Bà Rịa – Vũng Tàu) đưa ra con số cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, trong đó 3,5 triệu hộ được cấp mã số thuế, hơn 2 triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ, ước tính tổng tài sản là 655 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 8 triệu lao động… Đây là loại hình rất cần được nâng cấp quản lý từ Nghị định lên thành luật riêng để có địa vị pháp lý cao hơn. Đại biểu cũng cho rằng, hộ kinh doanh có nhiều khác biệt với doanh nghiệp khi chủ yếu hoạt động theo truyền thống gia đình, quy mô nhỏ lẻ nên khi tách các quy định với hộ kinh doanh ra thành luật riêng để quản lý thì sẽ chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đồng tình, đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cho biết, số lượng hộ kinh doanh nhiều gấp 5-6 lần doanh nghiệp; hộ kinh doanh về bản chất hoạt động và có cách thức, quy mô rất khác so với doanh nghiệp. Việc luật hóa hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp nhưng chưa rõ sẽ quản lý theo phương thức nào sẽ gây khó khăn cho hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh.

  Nội dung thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội có nhiều ý kiến phản biện, tranh biện sôi nổi

   Ngược lại, không ít đại biểu ủng hộ việc đưa quy định về hộ kinh doanh thành 1 chương trong Luật Doanh nghiệp. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), các loại hình được quy định trong luật bao gồm cả pháp nhân và cá nhân, do đó đưa đối tượng hộ kinh doanh vào luật là hoàn toàn phù hợp. Đại biểu cũng đề nghị quy định hộ kinh doanh là doanh nghiệp một chủ trong nền kinh tế nước ta. Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cho rằng, việc quy định về hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp sẽ bảo đảm quyền bình đẳng giữa các loại hình, chủ thể kinh doanh hiện có. Làm rõ vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc đưa đối tượng hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp có lợi cho hộ kinh doanh chứ không cản trở hoạt động của loại hình này. Bên cạnh đó, việc đưa vào luật cũng khẳng định tính định danh cho loại hình hộ kinh doanh, tạo cơ chế bảo vệ quyền lợi, áp dụng các chương trình hỗ trợ, gỡ bỏ rào cản, vướng mắc trong quản lý các hộ kinh doanh…

  Kim Chung

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ