Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC Bộ quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. ​ ​ Theo đó, quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải từ nay hết ngày 31/12/2020 như sau: – Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng): Giảm 30% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016 của Bộ Tài chính – Giảm 10% phí sử dụng đường bộ quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC đối với xe tải, ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo. Thông tư có hiệu lực ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.​ Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ