Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành Quy trình 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để cử tri thực hiện đúng khi đi bầu cử vào ngày hội toàn dân, 23-5 tới đây. ​Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành Quy trình 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được diễn ra từ 7 giờ – 19 giờ Chủ nhật, ngày 23-5-2021. Để thực hiện việc bỏ phiếu, cử tri cần nắm rõ các bước được tóm tắt thông qua quy trình 6Đ dưới đây: – Bước 1: Đến khu vực bỏ phiếu – Bước 2: Đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử – Bước 3: Đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử – Bước 4: Điền phiếu: Đủ và đúng – Bước 5: Đích thân bỏ phiếu vào Hòm phiếu – Bước 6: Đóng dấu “Đã bỏ phiếu” Cụ thể, bước đầu tiên, cử tri sẽ đến khu vực bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7 giờ – 19 giờ Chủ nhật, ngày 23-5-2021 để tham gia bầu cử. Bước 2, cử tri tới bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên. Tiếp theo, cử tri di chuyển đến “Bàn hướng dẫn” để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Sau đó, tại bàn phát phiếu hãy đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử. Cử tri được nhận 1 phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và 3 phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đến với bước quan trọng nhất trong quy trình 6 bước là cử tri cần điền phiếu: Đủ và đúng. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó. Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định như: Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem kể cả thành viên tổ bầu cử; không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; Không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng; nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác. Sau khi hoàn thành việc viết phiếu bầu cử, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cuối cùng, cử tri di chuyển tới bàn của Tổ bầu cử để đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri. Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình nêu trên, cử tri đã hoàn thành xong hoạt động bỏ phiếu của mình. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đáng chú ý, Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K mà Bộ Y Tế đã khuyến cáo. Cử tri trước ngày hội lớn.

    Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND – Báo VOV.mp3

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ