Ngày 09/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 4017/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. 

    Quyết định áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vb


    Bản đồ

    bản đồ