Ngày 24/02/2021, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoa1XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 (đợt 1).

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ