Ngày 02/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 5284/QĐ-UBND về việc thành lập bổ sung chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (bổ sung 05 Chốt).

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ