Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định xây dựng các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và tỉnh Đồng Nai nói chung, TP Biên Hòa nói riêng. Do vậy, BCĐ thành phố Biên Hòa quyết tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện cũng như mong muốn các đơn vị, cá nhân, tổ chức nhiệt tình hưởng ứng và tạo điều kiện để thu được kết quả cao nhất, theo đúng kế hoạch đề ra. ​Để đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, hiện nay Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra tp Biên Hòa đang tập trung cao với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó cuộc tổng điều tra lần này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ 01/03/2021, tổ chức tổng điều tra thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội đến 30/4/2021 và đối với doanh nghiệp đến 30/5/2021. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 01/07/2021, tổ chức thu thập thông tin đối với khối các cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng đến 30/7/2021. Trên địa bàn thành phố Biên Hòa có hơn 15.000 doanh nghiệp phải tham gia cung cấp thông tin điều tra ở giai đoạn 1 trong đó BCD tỉnh đã hỗ trợ hơn 9.000 doanh nghiệp vì vậy tp Biên Hòa chỉ phải điều tra gần 5.800 doanh nghiệp và 260 cơ sở hành chính. Vì số lượng doanh nghiệp lớn phạm vi điều tra rộng hơn, được xác định sẽ khó khăn hơn bởi một trong những đổi mới là việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện bằng hình thức điện tử thông qua các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh; các điều tra viên cần đến tận cơ sở để phối hợp, hướng dẫn chủ cơ sở khai báo trực tuyến, điền thông tin vào các phiếu điện tử tại phần mềm Web-form của Tổng cục Thống kê, hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy. Chính vì vậy Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính 2021 tp Biên Hòa đã tiến hành phân công số lượng doanh nghiệp cho từng điều tra viên để trực tiếp bám nắm, cập nhật tình hình, thực hiện đúng tiến độ của cuộc tổng điều tra. Tuy nhiên vì hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chưa hoàn tất báo cáo tài chính 2020 nên do đó tiến độ cuộc tổng điều tra cũng phần nào đó bị ảnh hưởng. Quyết tâm hoàn thành tổng điều tra kinh tế trên địa bàn Biên Hòa.

  Quyết tâm thực hiện thắng lợi tổng điều tra kinh tế trên địa bàn Biên Hòa

   Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Thanh phố Biên Hòa đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này; yêu cầu các điều tra viên bám sát địa bàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm thu thập các trường thông tin đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh thực chất quá trình phát triển của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhìn chung đa số các doanh nghiệp đều đồng tình hưởng ứng với cuộc tổng điều tra lần này. Với quyết tâm, nỗ lực của ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở và của BCD thành phố, tin tưởng trong giai đoạn 1, tiến độ thực hiện Tổng điều tra kinh tế khối doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn thành phố sẽ được đẩy nhanh và hoàn thành tốt cuộc tổng điều tra, từ đó tạo cơ sở dữ liệu quan trọng đánh giá chính xác sự phát triển của các đơn vị trên địa bàn theo ngành, lĩnh vực, loại hình, quy mô và chất lượng hoạt động./.

  Đông Giang

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ