Lễ ra mắt dự án IchLinks (https://www.ichlinks.com) về Xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin tích hợp về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương diễn ra ngày 27.5.2021. Đây là dự án do Trung tâm Mạng lưới và Thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở châu Á – Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) và Viện VHNT Quốc gia Việt Nam (VICAS) phối hợp thực hiện.

  Giao diện trang chủ ichLinks

  Dự án mang tính dài hạn này được triển khai từ năm 2020, hoạt động chính là phát triển hệ thống nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho các quốc gia thành viên trong những năm tới. Từ ngày 25.6.2020, Viện VHNT quốc gia Việt Nam đã được Bộ VHTTDL tiến cử là tổ chức đối tác thành viên của Dự án IchLinks. IchLinks là nền tảng trực tuyến lưu trữ khối lượng lớn nội dung và thông tin về di sản văn hóa phi vật thể, được chia sẻ giữa các nước thành viên của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lí thông tin nâng cao.

  Lễ hội kéo song làng Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Cao Trí Thành Các nhà nghiên cứu, người thực hành, nhà hoạch định chính sách và những đối tượng phù hợp khác đều có thể dễ dàng tìm kiếm, định vị thông tin và nội dung cần tìm về Di sản văn hóa phi vật thể qua nền tảng ichLinks với sự hỗ trợ của các công nghệ kỹ thuật số cao. Nền tảng ichLinks đã được chính thức ra mắt với dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể mẫu của 7 quốc gia thành viên vào tháng 03.2021. Tại lễ ra mắt dưới hình thức trực tuyến, các đại biểu tham gia cùng thảo luận các đề xuất về hướng phát triển trong tương lai của dự án IchLinks. Hà Phương Nguồn: Báo Văn hoá 

  Nguồn: mtourism.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ