​Sẽ thu 176 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng 

    Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) là một trong những đơn vị nộp nhiều phí môi trường rừng Theo Sở NN-PTNT, dự kiến năm 2021, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng của tỉnh là gần 17,6 tỷ đồng. Như vậy, trong giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh sẽ thu được trên 176 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, khả năng nguồn thu này có thể tăng cao hơn nhiều so với kế hoạch khi thu thêm từ nước dùng cho công nghiệp. Vốn thu được từ dịch vụ môi trường rừng sẽ được ưu tiên chi trả cho các hoạt động bảo vệ rừng. Vì thế, những năm tới, ngân sách nhà nước sẽ giảm được kinh phí chi để bảo vệ rừng. Trong giai đoạn 2021-2030, Đồng Nai cần hơn 1,9 ngàn tỷ đồng để bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Ngân sách nhà nước chiếm gần 57%, nguồn vốn còn lại từ xã hội hóa, thu dịch vụ môi trường rừng, khai thác lâm sản, vốn hỗ trợ quốc tế. Vi Quân 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ