Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến là bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Nam Định. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước về công tác cải cách hành chính, Sở VHTTDL đã chỉ đạo các phòng quản lý Nhà nước chuyên môn của Sở bố trí công chức thành thạo công nghệ thông tin trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để vừa tiếp nhận giải quyết các TTHC, vừa hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, đúng thời hạn.

    Các TTHC của Sở VHTT DL quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thành phần hồ sơ, quy trình về thời gian thực hiện và được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Cán bộ Sở VHTTDL Nam Định hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng ở 4 mức độ khác nhau. Mức độ 1 bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin về TTHC và các văn bản liên quan. Mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản, khai báo hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền, gửi trực tuyến các mẫu văn bản. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Từ năm 2018, Sở VHTTDL là một trong những đơn vị đi đầu về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chiếm trên 90%. Sở VHTTDL tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho công chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ và cán bộ, chuyên viên các phòng quản lý Nhà nước của Sở có TTHC được giao. Sở VHTTDL cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở một số lĩnh vực chuyên ngành. Sau khi có quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở VHTTDL cập nhật đầy đủ lên Cổng thông tin điện tử của Sở và gắn liên kết từng TTHC đến các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh để các tổ chức, công dân khi cần làm các TTHC có thể thực hiện trực tuyến mà không phải đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ công tỉnh. Để thúc đẩy quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở VHTTDL luôn duy trì tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động, chú trọng nâng cấp hệ thống máy tính, mạng LAN, đảm bảo các điều kiện làm việc; xây dựng quy trình nội bộ gắn với thời gian giải quyết công việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ, công chức về sử dụng công nghệ thông tin, phần mềm xử lý văn bản và hồ sơ công việc, ứng dụng chứng thực chữ ký số… Hiện nay, Sở VHTTDL đã đưa 100% TTHC vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của của Sở (sovhttdl.namdinh.gov.vn) và trên Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). Để giúp người dân dễ dàng, thuận tiện giao dịch, Cổng thông tin điện tử của Sở đã tạo lập banner có gắn liên kết với tất cả các dịch vụ công trực tuyến và liên kết TTHC nhiều lĩnh vực, có clip hướng dẫn các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo đó hiện Sở VHTTDL đã đảm bảo cung cấp và giải quyết 124/140 TTHC trực tuyến mức độ 4 (tỷ lệ 88,57%). Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở VHTTDL đã tiếp nhận 94 hồ sơ (4 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 1 hồ sơ lĩnh vực TDTT, 89 hồ sơ lĩnh vực văn hoá cơ sở); 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 83/94 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 11 hồ sơ trả kết quả trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt 100%; mức độ hài lòng của các cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch đạt 100%. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Sở VHTTDL cung cấp giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết TTHC ở mọi lúc, mọi nơi; đồng thời giúp cơ quan cung cấp dịch vụ giảm áp lực giấy tờ, công việc, tăng tính minh bạch và loại bỏ sự phiền hà, sách nhiễu của cán bộ công chức khi giải quyết TTHC. Mặt khác, các cá nhân, doanh nghiệp có thể kiểm soát được tình trạng hồ sơ của mình đang thuộc bộ phận nào giải quyết, cán bộ nào thụ lý hoặc vướng mắc ở khâu nào. Với những lợi ích thiết thực, hiệu quả, việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các TTHC của Sở VHTTDL đã góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của ngành, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, tạo sự hài lòng cho người dân khi cần giải quyết TTHC trong thời đại công nghệ số./. Bài và ảnh: Khánh Dũng Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ