Trên cơ sở kết quả cuộc họp lãnh đạo Sở Xây dựng để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021–2026. Vào sáng ngày 03 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường Sở Xây dựng đã tiến hành Hội nghị cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021–2026. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Dũng – Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Đỗ Thành Phương – Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng. Tại Hội nghị các cử tri đã được nghe các nội dung về: phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021–2026 theo Thông báo số 96/TB-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tóm tắt tiểu sử của những người được giới thiệu ứng cử; ý kiến của các cử tri; phát biểu của người được giới thiệu ứng cử và phát biểu của đồng chí Lê Mạnh Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng. Nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 02 đồng chí: Nguyễn Minh Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Trần Anh Việt – Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Quy hoạch – Kiểm định xây dựng.

  Đồng chí Lê Mạnh Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng – phát biểu tại hội nghị 

  Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng – người được giới thiệu ứng cử phát biểu trước cử tri

  Đồng chí Trần Anh Việt –Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Quy hoạch – Kiểm định xây dựng – người được giới thiệu ứng cử phát biểu trước cử tri 

  Cử tri bỏ phiếu đối với nhân sự giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ tay

  Trên cơ sở nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cử tri đã thảo luận, nhận xét và biểu quyết nhất trí 100% đối với nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021–2026 gồm: đồng chí Nguyễn Minh Hoàng và đồng chí Trần Anh Việt./. Tin: Lê Văn Tuân Nguồn: sxd.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ