Căn cứ Công văn 2677/UBND-KTNS ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện được chọn là điểm đặt trụ sở Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tạm thời không xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh, địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đến hết tháng 5/2021.​/. 

    Nguồn: sct.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ