Ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Thông Báo số 925/TB-UBND về việc Tạm ngưng tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo UBND thành phố Biên Hòa theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/01/2021. (Đí​nh kèm file)

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ